เริ่มต้นใช้งาน posPOS

14 พฤศจิกายน 2018
ขั้นตอนแรกคุณสามารถ สมัครสมาชิกด้วยการกดปุ่ม “เริ่มใช้เลย ฟรี!” ที่หน้าเว็บไซต์
การเชื่อมต่อ printer

14 พฤศจิกายน 2018
วิธีเชื่อมต่อเครื่องปริ้นกับคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. เสียบเครื่องปริ้นท์ต่อกับคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อ cashdrawer

14 พฤศจิกายน 2018
การเชื่อมต่อ Cashdrawer มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เสียบสายเชื่อมต่อ Cashdrawer กับ เครื่องปริ้นท์ใบเสร็จ