เชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงิน ด้วยคำสั่ง ESCPOS เพื่อเปิดลิ้นชัก

28 ธันวาคม 2020
เชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงิน ด้วยคำสั่ง ESCPOS เพื่อเปิดลิ้นชัก

          เพื่อให้หยิบทอนเงินได้สะดวก ไม่มีเงินทอนตกหล่น  การใช้อุปกรณ์เพื่อจัดเรียงเงินสดตามประเภทธนบัตรและเหรียญอย่างลิ้นชักเก็บเงิน เป็นการแก้ปัญหาที่ดีไม่น้อยค่ะ ดังนั้นหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่จนถึงเล็ก จึงเลือกใช้ลิ้นชักเก็บเงินเป็นอุปกรณ์หน้าร้านที่สำคัญ โดยลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดใช้งานได้ด้วยการสั่งการผ่านเครื่องพิมพ์


โดยวันนี้เรามี วิธีการตั้งค่าเปิดลิ้นชักผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ POSPOS มาฝากค่ะ


รหัสสำหรับตั้งค่าเปิดลิ้นชักผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ในเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นดังนี้ 

Manufacturer Model Drawer Codes Cutter Codes
3NSTAR LPT005 27,112,0,25,250 .
(NEW) ADVANPOS WP-T800 27,112,0,25,250 .
AGPTek SC9-5870 27,112,0,25,250 .
Appostar RTP-3280 27,112,0,25,250 .
Approx APPPOS80AM 27,112,0,25,250 27,105 or 27,109
Axiohm A715
A756
A794
27,112,0,48,251
OR
27,112,1,49,251
27,105 - Full
27,109 - Partial
Bematech MP-250TH
LR2000
27,118,140 .
Bematech SRP-350PLUSiii 27,112,0,50,250 .
Birch BP-T3B 27,112,0,25,100 .
Bixolon SRP-150UG 27,112,0,50,250 .
Bixolon SRP-275 27,112,48,55,121 .
Bixolon SRP-280 27,112,0,64,240 .
Bixolon SRP-330 27,112,0,25,255 .
Bixolon SRP-350
SRP-350ii
27,112,0,50,250 .
Bixolon SRP-375P 27,112,48,55,121 .
Code Soft 3200 SERIES 27,112,0,25,250 .
Code Soft DP7645III 27,112,48,55,121 .
Custom Q3 27,112,0,50,250 27,105
Dell T200 7 .
DCAPOS POS 8350 27,112,0,25,250 27,105
DIGIPOS DS-800 27,112,48,55,121 .
EC-Line EC-PM-520
EC-PM-80330
27,112,0,40,168 .
EC-Line EC-PM-5890X 7 .
Emsys RPP 325 27,112,0,50,250
or
27,112,0,48,49
.
Epson ? 27,112,48,55,121 .
Epson TM-T20 27,112,48,55,121 .
Epson TM-T30 27,112,0,25,250 .
Epson M51PD 27,112,0,25,250 .
Epson TM-T60 27,112,32,25 .
Epson TM-L60II 27,70,0,50,50 .
Epson TM-T70 27,112,48,55,121 27,109
Epson TM-T80P 27,112,0,25,250 .
Epson TM-T81 27,112,0,25,250 27,109
Epson TM-82
TM-82ii
27,112,0,25,251 .
Epson TM-T85 27,112,0,25,250 .
Epson TM-T88 27,112,0,25,250 27,109
Epson TM-T88II 27,112,0,25,250 27,121
Epson TM-T88IIP 27,112,48,55,121 27,109
Epson T88iii 27,112,0,25,250 27,109
Epson T88iiiP 27,112,0,64,240 27,109
Epson TM-88IV 27,112,48,55,121 27, 109
Epson TM-88V 27,112,48,55,121 .
Epson TM-90 27,112,0,25,250 27,109
Epson M115A 27,112,0,25,250 .
Epson M129C 27,112,0,64,240 27,109
Epson M188A 27,112,0,25,250 .
Epson M188B
M188D
27,112,48,55,121 27,112,0, 5,250
Epson M192C 27,112,0,64,240 27,109
Epson M192H 27,112,0,64,240 27,109
Epson T200 27,112,0,25,250 .
Epson TM-200 27,112,0,64,240 .
Epson TM-200 27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
Epson TM-U200B 27,112,48,25,250 .
Epson TM-U200D 27,112,0,64,240 .
Epson TM-U210PD
TM-U210D
27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
Epson TM-220 27,112,0,25,250
OR
27,112,0,64,240
.
Epson TM-U220 27,112,0,25,250
OR
27,112,0,64,240
.
Epson TM-U220A
TM-U220PD
27,112,0,25,250
OR
27,112
27,112,0,75,250
OR
27,105
Epson TM-U220B
TM-U220PD
27,112,0,25,250 .
Epson M-244A 27,112,48,55,121 .
Epson TM-U220D
TM-U220PD
27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
Epson M253A 27,112,48,55,121 .
Epson M267D 27,112,48,55,121 .
Epson TM-U295 27,112,48,55,121 .
Epson ADP 300 27,112,0,25,250 .
Epson TM-300D 27,112,0,25,250 27,105
Epson LX-300+ 27,112,0,25,250
OR
27,112,48,55,121
.
Epson TM-U300PC
TM-U300PD
27,112,0,25,250 .
Epson TM-U325D 27,112,0,25,250 .
Epson TM-U375 27,112,0,25,250 .
Epson ECP-500 27,112,48,55,121 .
Epson M665A 27,112,48,55,121 .
Epson TM-T883P 27,112,0,50,250 27,109
Epson TM-U950P 27,112,0,50,250 .
Epson TM-H5000II 27,113,0,25,250
OR
27,25,247
.
Epson TM-H6000
TM-H6000ii
27,112,48,55,121 .
Epson TM-J7100 27,112,48,55,121 27,109
Essae PR-85 27,112,0,100,100 .
Excelvan E-801 27,112,0,25 .
Gainscha GP-80160 27,112,0,100,250 .
Goangzhou AB-88A 27,112,0,50,250 .
Gprinter GP-5890
GP-80160
27,112,0,100,250 .
Gprinter GP-U80300ii 27,112,48,32,64 .
Fujitsu fp-350 27,112,0,48,251 .
Fujitsu fp-410 27,112,1,49,251 .
HP BM476AA
A798
A799
A799-C40W
27,112,0,8,8
or
27,112,1,8,8
.
HPRT TP805 27,112,0,250,250
27,112,0,25,250
.
IBM 4610 7 .
IBM 4610 27,112,0,50,250 27,12
IBM Sure POS 27,112,0,250,250 .
IDIPOS AB-88H 27,112,0,50,250 .
INFOCOMM P80 27,112,0,50,250 .
Ithaca PcOS 50 27,112,0,25,250
or
7
.
Ithaca PcOS 51 27,112,0,25,250
or
7
.
Ithaca PcOS 52 27,112,0,25,250
or
7
.
Ithaca POSjet 27,112,0,25,250 .
Ithaca 80 PLUS 27,120,1 27,118
Ithaca SERIES 90 27,120,1 .
Ithaca SERIES 94 27,120,1 .
Ithaca 150 27,120,1 .
Ithaca 280 27,112,0,250,250
27,112,1,49,251
27,105
27,109
Ithaca iTherm 280 27,120,1
27,120,2
27,118
Ithaca POSjet 1000 27,120,1
27,112,0,25,250
.
Jolimark TP610C
TP820
27,112,0,100,250 .
Kasir Enibit P58B 27,112,0,25,250 .
Koohii SMART 300 27,112,0,25,250 .
MetaPace T1
T3
27,112,48,55,121 .
MUNBYN 80 mm 27,112,0,50,250 .
NCR 7167
7179
7197
Drawer #1
27,112,0,55
Drawer #2
27,112,1,55
27, 105

27, 109

NCR 7223 27,112,80,25,250 27, 112,1,55
NEC TSP-100 7 27,100
NEXA PX700 27,112,0,50,250 .
Obvios ORP-800 27,112,0,25,250 .
Ojuled POS58 27,112,0,25,125 .
Oki OKIPOS 407 7 27,100,49
Oki OKIPOS 1000 27,120,1 27,118
Olivetti PRT-100 27,112,0,25,250 27,12,0,25,250
(NEW) Partner RP-600 27,112,0,25,250 .
POS-X PT3 27,112,0,25 .
POS-X EVO-RP1
XR-200
XR-250
XR-500
27,112,0,25,250 27,105
Posiflex CR 4200 27,112,80,25,250
OR
27,112,0,25,250
.
Posiflex AURA 5600
AURA 8000
27,112,0,25,250
or
27,112,80,25,250
.
Posiflex PP6000
PP6900
PP7000
PP8000
27,112,0,25,250 .
RIO RPP 325 27,112,0,50,250
or
27,112,0,48,49
.
Rongta RP 80
RP328
27,112,0,50,250 .
Samsung STP 131 27,112,0,48,50 .
Samsung SRP 220 27,112,48,55,121 .
Samsung SRP 270 27,112,0,25,250
OR
27,112,0,60,240
.
Samsung SRP 270A 27,112,0,64,240 .
Samsung SRP 275
SRP-275AP
SRP-275C
27,112,48,55,121 .
Samsung SRP 350 27,110,0,25,250 .
Samsung SRP 350T 27,112,0,50,250 .
Seiko ESC-POS
RP-B10
RP-E10
Drawer #1
27,112,0,50,250
Drawer #2
27,112,1,50,250
Full cut
27, 105
Part cut
27, 109
Sensonic T-300 27,112,0,25,250 .
Sewoo LK-TL-322
SLK-TL322
WTP-100 ii
27,112,0,50,250 27,112,49,48
Shenzhen POS-8350 27,112,0,25,250 .
Sinocan PO6-U/S/L 27,112,48,55,121 .
SNBC BTP-M280 27,112,0,50,250 27,105
SNBC BTP-R880NP 27,112,48,55,121 .
SNBC BTP-2002NP 27,112,48,40,200 27,105
Star All? 27,7,11,55,7 .
Star BSC-10 27,110,0,48 .
Star TSP 100
TSP 100ii
7 27,100
Star TSP 100IIU 27,7,11,55,7 27,100,48
Star TSP 143 27,112,0,50,250 .
Star TSP 143iii LAN 27,112,0,127,127 .
Star SP200
SP200-2
SP212
27,7,11,55,7 .
Star TSP200 27,7,11,55,7 27,100,48
Star SP500 27,122,49,7
OR
27,7,11,55,7
27,100,48
Star SP512 27,122,49,7 27,100,48
Star SP550II 27,7,10,50,7 .
Star TSP-600 7
OR
27,7,10,50,7
27,100,51
Star TSP-613
TSP-650
TSP-654iic
7
27,7,10,50,7
27,7,11,55,7
.
Star TSP-700TSP-700ii 27,07,11,55,07 27,100,51
Star TSP-743ii 1ST = 27,7,11,55,7
2ND = 27,7,11,55,25
27,100,51
Star SP2000 27,122,49,7 27,100,48
Star Micronics TSP-650 27,112,0,48 .
Star Micronics dp-8340fm 27,7,11,55,7 .
Symcode MJ-8250 27,112,0,25,250 .
Syncotek SP-POS88VI 27,112,48,32,64 27,109
TEC RKP300 27,112,0,100,250 27,105
TEC TRST-A10 27,112,48,55,121 .
TEC TRST-53
TRST-56
27,112,0,100,250 27,105
Toshiba TRST-A10
TRST-A15
27,112,48,55,121 .
Toshiba SUREPOS500 27,112,0,250,250 .
Toshiba SX2100 27,112,32,55,255 .
TOSHIBA TEC DRJST-51 27,112,0,100,250 27,105
TPG A776
A794
A798
27,112,1,49,251 .
TVS RP-3200 27,112,0,100,250 .
TPG A799 27,112,0,8,8 .
Tysso PRP076
PRP300
PRP-085iiiT
27,112,0,50,250 .
UCOM U808 27,112,0,25,25 .
Unisys EF4272 27,112,0,100,250 .
Wasp F100
WTP-100
27,112,49,48,48 27,105
Westrex 4200 7 20

Wincor Nixdorf
TH-230 27,112,48,55,121 .
Xprinter XP-C20-K
XP-58iih
XP-58iim
XP-360
XP-350-B
XPQ260
27,112,0,148,49 .
Xprinter XP-F900 27,112,0,25,250 .
Zjiang POS-58
(NEW) ZJ-5890T
27,112,0,150,250 .
Zjiang ZJ-8200 27,112,0,48,48 .
Zjiang ZJ-8250 27,112,0,25,250 27,105 Full
27,109 Partial
Zonerich AB-88H 27,112,0,50,250 .

เครดิต: http://keyhut.com/popopen4.htm

.
.
.

"บริหารจัดการหน้าร้านได้ง่ายด้วย POSPOS"

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
▶️ https://www.pospos.co/register

 
สนใจสั่งซื้อสินค้า
โทร. 081-359-9468
Line id: @pospos
E-mail: support@codemobiles.com