การตั้งค่าเครื่องชั่ง CAS ให้ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์

7 มิถุนายน 2021
การตั้งค่าเครื่องชั่ง CAS ให้ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์

 

 

การตั้งค่าเครื่องชั่ง CAS CL5200 ให้รองรับการเชื่อมต่อแบบ RS232

----------

 

ตั้งค่าเครื่องชั่งกับระบบ POS

 

การตั้งค่า Menu

          1. ที่หน้าจอหลักกดปุ่ม "Menu"

 

ตั้งค่าเครื่องชั่ง

          2.จากนั้นกดปุ่ม “ >0< ”

 

          3.กรอกรหัสผ่าน “000419” แล้วกดปุ่ม "print"

 

ตั้งค่าเครื่องชั่ง

          4. ใส่รหัสฟังก์ชั่น "620" แล้วกด print เพื่อเข้าไปตั้งค่าหัวข้อ "ส่งรายการแบบเรียลไทม์"

 

ตั้งค่าเครื่องชั่ง

          5. เมื่อเข้ามาให้ใส่เลข "1" แล้วกดปุ่ม "Save" ที่แป้นพิมพ์

 


การตั้งค่า Baud Rate เครื่องชั่ง CAS CL5200

----------

 

การตั้งค่า baud rate บนเครื่องชั่ง

          1. ที่หน้าจอหลักกดปุ่ม "Menu"

 

การตั้งค่า baud rate

          2. จากนั้นกดเลข "9" เพื่อเข้าสู่เมนู "การเชื่อมต่อข้อมูล"

 

การตั้งค่า baud rate

          3. กรอกรหัสผ่าน “011” แล้วกด "print" ที่แป้นพิมพ์

 

การตั้งค่า baud rate

          4. จากนั้นเข้าเมนูที่ 1 "ตั้งค่าเครือข่าย"

 

การตั้งค่า baud rate

          5. จากนั้นเข้าเมนูที่ 5 "RS232C"

 

การตั้งค่า baud rate

          6. กรอกเลข "0" เพื่อตั้งค่า Baud rate เป็น "9600"