รวมตัวย่อบนฉลากสินค้า ที่เจ้าของร้านควรรู้

5 พฤษภาคม 2021
รวมตัวย่อบนฉลากสินค้า ที่เจ้าของร้านควรรู้

 

         การดูข้อมูลบนฉลากสินค้าก่อนเลือกซื้อ เป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนรู้กันเป็นอย่างดี  แต่นอกจากวันหมดอายุแล้ว ยังมีตัวย่อและตัวเลขอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าของร้านควรจะรู้ เพื่อทำให้คุณจัดเรียงสินค้าให้เป็นระบบได้ดีขึ้น ช่วยลดโอกาสสินค้า Dead Stock เพราะสินค้าหมดอายุไปก่อนได้ จะมีความหมายอะไรบ้าง? ติดตามจากข้อมูลข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

ตัวย่อบนสินค้า

 

EXP/EXD ย่อมาจาก Expiry Date หรือ Expiration Date หมายถึง วันหมดอายุ เป็นข้อมูลที่แสดงความปลอดภัยในการบริโภคสินค้า เมื่อเลยวันที่กำหนด สินค้าจะหมดอายุ ห้ามรับประทานและบริโภค เพราะสินค้าจะเน่าเสียหรือบูดแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายได้

BB/BBE ย่อมาจาก Best Before หรือ Best Before End หมายถึง ควรบริโภคก่อนวันที่ ข้อมูลนี้จะถูกกำหนดไว้บนสินค้า เพื่อแสดงคุณภาพสินค้า หากเลยวันที่กำหนด สินค้าจะยังสามารถบริโภคได้ แต่จะมีคุณภาพ รูปลักษณ์ และรสชาติที่ลดลง

 

แตกต่างกันอย่างไร? หลัง "วันหมดอายุ" จะบริโภคไม่ได้ เพราะสินค้าเสื่อมสภาพ แต่ถ้าเลย "บริโภคก่อนวันที่" จะยังสามารถบริโภคได้ แต่สินค้าจะมีคุณภาพลดลง

 

 

MFG, MFD ย่อมาจาก Manufacturing Date หรือ Manufactured Date หมายถึง วันที่ผลิต

Batch. No. ย่อมาจาก Batch Number หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิต มักปรากฎบนผลิตภันฑ์ประเภทยา ถ้ามี Batch No. เหมือนกันแสดงว่าผลิตออกมาล็อตเดียวกัน ครั้งเดียวกัน

L & C. No ย่อมาจาก Lot and Control Number หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความหมายคล้ายกับ Batch No.

 

ฉลากยา

Reg. No. ย่อมาจาก Registered Number หมายถึง เลขที่ทะเบียนยา ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อบอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของยา โดยแสดงข้อมูลเป็น Reg. No. ตามด้วยอักษรและตัวเลข

  • ตัวอักษรที่เลขทะเบียนยา มีความหมายดังต่อไปนี้

1A ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ผลิตในประเทศ (ยาเดี่ยว)
1B ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบ่งบรรจุ (ยาเดี่ยว)
1C ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ (ยาเดี่ยว)
1D ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ผลิตในประเทศ (ยาเดี่ยว)
1E ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบ่งบรรจุ (ยาเดี่ยว)
1F ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์นำเข้าฯ (ยาเดี่ยว)

2A ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ผลิตในประเทศ (ยาผสม)
2B ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบ่งบรรจุ (ยาผสม)
2C ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ (ยาผสม)
2D ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ผลิตในประเทศ (ยาผสม)
2E ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบ่งบรรจุ (ยาผสม)
2F ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์นำเข้าฯ (ยาผสม)

G ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ผลิตในประเทศ
H ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์แบ่งบรรจุ
K ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ
L ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ผลิตในประเทศ
M ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับสัตว์แบ่งบรรจุ
N ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ

สังเกตได้ว่า ข้างหน้าตัวอักษร A - F จะมีตัวเลขนำหน้า เป็นการแสดงข้อมูลสูตรของยา

  1. 1 คือยาเลขเดี่ยว
  2. 2 คือยาสูตรผสม (มีตัวยาสำคัญหลายตัว)

  • ตัวเลข หมายถึง ลำดับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยา / ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยา

เลขทะเบียนยาที่ 2A 85/26
ทะเบียนยาเลขที่ 2A 85/26
Reg. No. 2A 85/26

ดังนั้น เราจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นได้ว่า เป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ผลิตในประเทศ (เป็นยาผสม) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่ 85 ในปี 2526 ค่ะ

 

 

ดังนั้นร้านค้าจึงควรหมั่นตรวจสอบวันและเวลาหมดอายุของสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยคุณห้ามวางขายสินค้าที่ “หมดอายุหรือเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ” ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย หากตรวจพบว่า มีการจำหน่ายสินค้าหมดอายุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย โทษฐานฝ่าฝืน มีโทษจำคุก 6 เดือน - 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท

 

นอกจากความผิดทางกฎหมายแล้ว ยังส่งผลเสียต่อต้นทุนสินค้าและเครดิตของร้านค้าคุณอีกด้วยค่ะ

 

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

 


ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

▶️ https://www.pospos.co/register

คู่มือการใช้งานระบบ POSPOS

▶️ https://pospos.co/learning/use