8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จให้ตอบโจทย์

28 ตุลาคม 2020
8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จให้ตอบโจทย์
 • ความสำคัญใบเสร็จรับเงินต่อร้านค้า 
 • การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 • 8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จให้ตอบโจทย์

 

            ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารและหลักฐานยืนยันว่า "ผู้ขาย" ได้รับเงินจาก "ผู้ซื้อ" ในการชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องออกใบเสร็จรับเงินทันทีหลังจากได้รับเงิน แม้จะเป็นกรณีค้างจ่ายหากชำระมาแล้วแต่ยังชำระไม่ครบถ้วนก็ต้องออกเช่นกัน ทั้งนี้การออกใบเสร็จจึงเป็นหน้าที่ทางกฎหมาย ไม่ว่าลูกค้าจะขอให้เราออกหรือไม่ก็ตามค่ะ

ความสำคัญของใบเสร็จรับเงินต่อร้านค้า

          จะเห็นได้ว่าใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญอย่างมากต่อร้านค้า ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คิดอย่างถี่ถ้วน เพราะเป็นต้นทุนระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง จะช่วยให้ขายได้สะดวก ไม่มีสะดุด คงทน และคุ้มค่า

"เครื่องพิมพ์ใบเสร็จควรเลือกตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ขายสะดวก และประหยัดต้นทุน"

          ดังนั้นถ้าคุณรู้จักรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ จะทำให้คุณเลือกใช้เครื่องพิมพ์ได้ถูกตามการใช้งานจริง ซึ่งรายละเอียดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่น่าสนใจ มีดังนี้เลยค่ะ

กระดาษใบเสร็จมี 2 รูปแบบ

1. ชนิดกระดาษ

เบื้องต้น คุณต้องรู้ว่าร้านของคุณต้องออกใบเสร็จแบบไหน ถ้าออกตามหน้าที่ของกฎหมาย เน้นความสะดวก และความเร็วในการออกใบเสร็จ กระดาษความร้อนเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ

แต่ถ้าใบเสร็จรับเงินนั้นต้องเก็บเป็นสำเนา ให้กับลูกค้านำเพื่อนำไปจดบันทึกทางบัญชีต้องจัดเก็บ ใบเสร็จแบบนี้จะเน้นความคงทนของรายละเอียดบนกระดาษใบเสร็จ กระดาษปอนด์หรือกระดาษเคมี 2- 3 ชั้น จะตอบโจทย์การใช้งานนี้

โดยคุณสามารถทำความรู้จักกับชนิดกระดาษใบเสร็จเพิ่มเติมได้ที่ Link 

ความแตกต่างของขนาดกระดาษใบเสร็จ ระหว่าง 80 มม. และ 58 มม.

2. ขนาดกระดาษใบเสร็จ

สำหรับการแสดงข้อมูลบนใบเสร็จรับเงิน มีข้อมูลในหลายส่วนที่ต้องแสดงเพื่อความถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร โดยกระดาษใบเสร็จที่ใช้กันทั่วไป มีอยู่ 2 ขนาดดังนี้

  • ขนาดหน้ากว้าง 58 มม. จะเหมาะกับร้านที่ต้องการออกใบเสร็จที่ชื่อสินค้าสั้น และมีรายละเอียดบนกระดาษไม่มาก ตัวอักษรไม่เยอะ ขนาดนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานค่ะ
  • ขนาดหน้ากว้าง 80 มม. จะเหมาะกับร้านค้าที่ชื่อสินค้าและรายละเอียดบนใบเสร็จที่ต้องแสดงเยอะ โดยไม่สามารถลดทอนข้อมูลได้ ตัวอักษรจำนวนมาก การเลือกใช้กระดาษที่มีหน้ากว้าง จะทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลบนใบเสร็จค่ะ

รูปแบบการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

3. ประเภทเครื่องพิมพ์

เมื่อรู้ชนิดกระดาษที่ต้องการใช้งานแล้ว จะง่ายต่อการเลือกเครื่องพิมพ์ เพราะเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแต่ละแบบจะรองรับชนิดกระดาษที่ต่างกันออกไป โดยแยกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน (Thermal Printer)
   เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่มีระบบพิมพ์ความร้อน จะเกิดรายละเอียดบนใบเสร็จ เมื่อหัวพิมพ์ส่งความร้อนไปทำปฏิกิริยาบนเนื้อกระดาษที่เคลือบเคมีไว้ โดยไม่ต้องมีหมึกเป็นตัวกลาง ใช้งานคู่กับ กระดาษความร้อน (Thermal Paper)
   ข้อดี คือ พิมพ์ได้รวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องเปลี่ยนผ้าหมึก แต่เพราะเป็นการพิมพ์แบบความร้อน อุณหภูมิจะส่งผลต่อการจางของรายละเอียดบนใบเสร็จได้ค่ะ 

  • นิยมใช้กับร้านค้าประเภท ร้านสะดวกซื้อ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ร้านอาหาร, ร้านขายสินค้าทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า, ฯลฯ ที่ต้องการความรวดเร็วในการออกบิลใบเสร็จให้กับลูกค้า 
  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็ม (Dot Matrix Printer)
   เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ใช้หัวพิมพ์แบบเข็มกระทบผ่านผ้าหมึกลงเนื้อกระดาษ จนเกิดเป็นรายละเอียดบนใบเสร็จ โดยจะใช้งานคู่กับ
   กระดาษปอนด์และกระดาษใบเสร็จเคมี 2-3 ชั้น (Carbonless Slip Paper)
   ข้อดี คือ กระดาษใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาจะมีความคงทน สามารถใช้ในงานเอกสารได้ นิยมใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่

รูปแบบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์มี 4 รูปแบบ

4. รูปแบบการเชื่อมต่อ

เป็นอีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต่อมา รูปแบบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จมีหลายรูปแบบ โดยคำนึงจากเครื่อง POS ที่คุณใช้งานเป็นหลัก ว่ามีการเชื่อมต่อรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบสาย USB หรือแบบไร้สายผ่าน Ethernet, Bluetooth, และ NFC

ความเร็วเครื่องพิมพ์ ทำให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น

5. ความเร็วในการพิมพ์

เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพราะยิ่งร้านของคุณความถี่ในการขายต่อวันมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องการความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่มากขึ้นเท่านั้นค่ะ เพื่อให้การขายหน้าร้านไม่มีสะดุด และปิดการขาย ดำเนินขายต่อได้ไว โดยมีความเร็วตั้งแต่ 60 - 300 มม. ต่อวินาทีค่ะ

รูปแบบการตัดกระดาษ ทั้งแบบฉีกและมีใบมีดในตัวเครื่อง

6. ตัดกระดาษอัตโนมัติ

เบื้องต้นเครื่องพิมพ์จะมีฟันปลาแบบละเอียด ช่วยให้ฉีกกระดาษจากตัวเครื่องได้ง่าย หรือจะเลือกเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการตัดกระดาษอัตโนมัติ ที่มีใบมีดตัดเพิ่มเติมภายในเครื่อง ทำให้ประหยัดเวลา เพราะเพียงแค่ดึงเบาๆ ก็สามารถส่งใบเสร็จให้กับลูกค้าคุณได้แล้วค่ะ

ขนาดของเครื่องพิมพ์ส่งผลต่อการติดตั้งและใช้งาน

7. ขนาดและการพกพา

การจัดวางและการพกพาที่สอดคล้องกับการขายของร้านคุณก็สำคัญ สำหรับร้านค้าทั่วไปที่มีจุดเสียบปลั๊กต่อไฟเข้าเครื่องพิมพ์ การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบตั้งโต๊ะ จะสามารถเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้ตลอด

หากว่าร้านค้าของคุณเป็นร้านค้าตลาดนัด หรือบู๊ทที่มีการเคลื่อนย้าย ไม่มีพื้นที่ให้เสียบปลั๊กไฟ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กเน้นพกพาจะตอบโจทย์การใช้งาน เพราะไม่ต้องห่วงเรื่องที่จัดวาง และการเสียบปลั๊กไฟ ถือพกพาได้

เปรียบเทียบราคากับการใช้งาน

8. ราคา

ในส่วนของราคาเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ มีหลากหลายราคา โดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเป็นต้นไป โดยคุณสามารถเลือกตัดสินใจตามการใช้งาน ต้นทุนที่มี แบรนด์ที่เลือกใช้ ประกันและการดูแลหลังการใช้งาน โดยที่เมื่อคุณรู้รายละเอียดต่างๆ ไปประกอบการตัดสินใจ จะให้คุณเปรียบเทียบและเลือกซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

 

เพื่อให้คุณเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ได้ตอบโจทย์ POSPOS จึงรวมมาให้แล้ว 8 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป และร้านอาหาร ที่กำลังมองหาเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ อุปกรณ์หน้าร้าน และระบบ POS ที่ช่วยให้คุณจัดการหน้าร้านและบริหารหลังร้านได้สะดวก คุณสามารถปรึกษาพวกเรา POSPOS ได้นะคะ

.
.
.

"บริหารจัดการหน้าร้านได้ง่ายด้วย POSPOS"

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
▶️ https://www.pospos.co/register

 
สนใจสั่งซื้อสินค้า
โทร. 081-359-9468
Line id: @pospos
E-mail: support@codemobiles.com