คู่มือใช้งาน POSPOS ภาษาลาว

24 สิงหาคม 2021
คู่มือใช้งาน POSPOS ภาษาลาว
  • เปลี่ยนภาษา (Change Language)
  • การตั้งค่าหน้าร้าน (Setting Store Information)
  • ตั้งค่าใบเสร็จรับเงิน (Receipt) - กำหนดคำเป็นภาษาลาว
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) - เปลี่ยนอัตราจาก 7% เป็น 10%
  • ตั้งค่าเอกสาร (Document) - เปลี่ยนเป็นภาษาลาว
  • สกุลเงิน (Currency)
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงินสด (Exchange Rate)

 

 

การเปลี่ยนภาษา (Change Language)

Click เปลี่ยนภาษาที่ธงชาติใต้ชื่อร้าน

เปลี่ยนภาษาระบบ POS

 

 

ตั้งค่าข้อมูลร้านค้า (Setting Store Information)

Settings > Contact Info > เลือกประเทศลาวและกรอกข้อมูลต่างๆ > Save

กรอกข้อมูลร้านค้า

 

 

ตั้งค่าใบเสร็จ (Receipt)

Settings > Receipt > เลือก Text > Edit > เลือก ภาษาลาว > Save

ตั้งค่าใบเสร็จ

 

เปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

Settings > Tax > กรอก 10% ใน Tax Rate > Save

เปลี่ยนอัตรา Vat บน POS

 

ปรับแต่งข้อความบนเอกสารต่างๆ  (Document)

Settings > Documents > เลือกเอกสารที่ต้องการ > Edit > ปรับแต่งข้อความบนเอกสารเป็นภาษาลาว > Save

ปรับแต่งข้อความบนเอกสาร

 

ตั้งค่าสกุลเงิน (Currency)

Setting > Currency > เลือก LAK >  Save > แจ้งเตือนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินสด (Exchange) > OK

ตั้งค่าสกุลเงิน

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสด (Exchange Rate)

Setting > Exchange > กดเปิดสกุลเงินที่ต้องการ > แก้ไขอัตราเงิน > Save

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสด

 

 

          เพื่อความสะดวกในการเริ่มต้นใช้งาน POSPOS คู่มือการตั้งค่าร้านค้าภาษาลาว กำลังจะตามมาเร็วๆ นี้ค่ะ

 ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

▶️ https://www.pospos.co/register

คู่มือการใช้งานระบบ POSPOS