รู้ทุกขั้นตอน การขอหมายเลขเครื่อง POS กับสรรพกร

1 สิงหาคม 2019
รู้ทุกขั้นตอน การขอหมายเลขเครื่อง POS กับสรรพกร
 • ความสำคัญของการยื่นคำขอ 
 • เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติทั้งหมด 
 • การยื่นคำขอหมายเลขเครื่องบันทึกการขายกับสรรพกร
 • ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเอกสาร (พร้อมตัวอย่าง)
 • ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ตัวอย่างสติ๊กเกอร์เครื่องบันทึกเงินสด

 

ความสำคัญของการยื่นคำขอ 

          สำหรับเจ้าของร้านที่มีความประสงค์จะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ การยื่นคำร้องขอหมายเลขเครื่องเก็บบันทึกการขายกับกรมสรรพากร ถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ร้านของคุณสามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้อง” เตรียมการอย่างไร? เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ใช้เวลาและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร? POSPOS สรุปมาให้แล้วค่ะ

 

เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติทั้งหมด 

 1. แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภ.พ.06 ดาวน์โหลด
 2. แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภ.อ.11 ดาวน์โหลด
 3. รายละเอียดประเภทของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
 4. แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติเครื่องบันทึกเงินสดที่ใช้งาน ดาวน์โหลด
 5. แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
 6. รูปแบบการเชื่อมต่อเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับอุปกรณ์อื่นๆ ดาวน์โหลด
 7. ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย ดาวน์โหลด
 8. รายเอียดระบบการรักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลด
 9. ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อและตัวอย่างรายงานยอดขายที่ออกจากตัวเครื่อง ดาวน์โหลด

 

การยื่นคำขออนุมัติ

          รวบรวมเอกสารและนำส่งไปที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่ของร้านคุณ หรือในกรณีที่ต้องการจดหลายสาขาให้ไปที่สรรพากรที่ใกล้กับบริเวณสำนักงานใหญ่ เพื่อยื่นเรื่องติดต่ออธิบดีโดยแนบเอกสารไปให้ครบถ้วน

          กรมสรรพากรจะตรวจสอบคำขอและเอกสารทั้งหมด ระหว่างนั้นรอผลพิจารณาและการติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเลขประจำเครื่องฯ นำเลขดังกล่าวใส่ตามจุดต่างๆ ระบุไว้ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ให้ ปกติจะใช้เวลาอยู่ที่ 30 - 45 วันทำการนับตั้งแต่ยื่นคำร้อง ดังนั้นควรเตรียมการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันค่ะ

 

ขั้นตอนการกรอกเอกสาร

 • คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภ.พ.06 

ตัวอย่างใบ ภ.พ. 06 เพื่อขออนุมัติใช้เครื่อง pos

1.ข้อมูลผู้ประกอบการ 

  • ชื่อผู้ประกอบการ เป็นชื่อบริษัทหรือบุคคลที่จดทะเบียนและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว
  • ชื่อสถานประกอบการ เป็นชื่อร้านของคุณ 
  • ที่อยู่ของสถานประกอบการหรือสำนักงานใหญ่

2.วันที่คุณได้ยื่นจดทะเบียน ภ.พ.20

3.กรอกชื่อประเภทสินค้าหรือบริการของร้านคุณ โดยเรียงจากน้อยไปมาก อย่างเช่น เครื่องดื่ม อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการรูปแบบไหน เพื่อความละเอียดในส่วนนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ค่ะ

ตัวอย่างใบ ภ.พ. 06 เพื่อขออนุมัติใช้เครื่อง pos

4.กรณีเป็นเครื่องสำรองสามารถเลือกอีกช่องได้ตามสะดวกค่ะ

5.ความประสงค์การยื่นขออนุมัติ สามารถเลือกได้ทั้งสองแบบ ในส่วนของความแตกต่างของทั้งสองแบบสามารถอ่านต่อได้ที่ ทำความรู้จักกับใบกำกับภาษี / TAX Invoice 101

6.ประกอบกิจการ เลือกประเภทของกิจการที่ใกล้เคียงกับกิจการของคุณมากที่สุด

7.ณ สถานที่ประกอบการที่ต้องการใช้เครื่อง POS ให้กรอกเป็นที่ สำนักงานใหญ่ /หรือสาขา
กรณีสาขาแรก ก็นับเป็นสาขาใหญ่ค่ะ ในส่วนของที่อยู่ให้กรอกจากข้อมูลที่ตั้งกิจการค่ะ

 

การกรอกคุณสมบัติของเครื่อง เพื่อขออนุมัติใช้เครื่อง pos

8.ชนิดของเครื่องบันทึกเก็บเงินที่ขออนุมัติ เลือกเป็น “ชนิดคอมพิวเตอร์” และจำนวนเครื่องตามจริง 

9.คุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงินสด สามารถกรอกได้ตามภาพเลยค่ะ

 

ตัวอย่างใบ ภ.พ. 06 เพื่อขออนุมัติใช้เครื่อง pos

10.กรณีมีเพิ่มเติมให้กรอกเพิ่มเติมตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

11.หลังจากนั้นก็ลงชื่อรองรับการจดแจ้งค่ะ

 

 • รายละเอียดประเภทของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ (เอกสารแนบมากับ ภ.พ.06)

การกรอกรายละเอียดประเภทของเครื่อง POS

จดหมายเลขประจำเครื่องแคชเชียร์ (Serial Number) โดยจดตามจำนวนจุดที่ติดตั้งจริง โดยประกอบไปด้วยตัวเครื่องที่ใช้งานระบบ POS และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (เรียงตามลำดับ)

 

หมายเหตุ 

 • Taplet, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ นับเป็นชนิดคอมพิวเตอร์ เช่นกันค่ะ 
 • ในส่วนของภาษาและชื่อโปรแกรม กรณีที่เป็นแอปพลิเคชัน จะเป็น
 • บนระบบ Android เป็นภาษา Kotlin 
 • บนระบบ iOS เป็นภาษา Swift 

 

 • แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภ.อ.11)

ใบ ภ.อ.11 แจ้งขอจัดทำและจัดเก็บเอกสาร

1.สรรพากรในเขตพื้นที่ของร้านคุณจัดตั้ง 


ชื่อผู้ประกอบการ เป็นชื่อบริษัท หรือบุคคลที่จดทะเบียนและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

โดยสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวได้ที่ : http://www.rd.go.th/publish/313.0.html 

ชื่อที่อยู่ร้าน โดยวันที่จัดทำ ให้ยึดจากที่เจ้าหน้าที่กรอกให้ที่หัวเอกสาร

 

2.ชนิดเอกสารตามประมวลรัษฏากร เลือกเป็น ใบกำกับภาษี 86/6, 86/4 กรณีธุรกิจคุณมีเอกสารอื่นๆ สามารถกรอกเพิ่มได้เลยค่ะ

ในข้อ 3,4 เริ่มต้นหากเป็นสาขาแรกให้เลือกเป็นสาขาใหญ่ หากมีการเพิ่มสาขาก็ให้นับเป็นอีกสาขาใหม่ได้เลยค่ะ

5.หลังจากนั้นก็ลงชื่อรองรับการจดแจ้งค่ะ

 

 • เอกสารแนบ ภพ.11 เกี่ยวกับรายเอียดระบบที่ใช้งาน

การกรอกใบแนบ ภพ.11การกรอกใบแนบเอกสาร ภพ.11การกรอกเอกสารใบแนบ ภพ.11

 

 • แบบตรวจสอบเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ค.ก.๔ ก) > สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สรรพากร

แบบตรวจสอบเครื่อง POSPOS

หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประกอบการตั้งอยู่ได้เลยค่ะ โดยสามารถเลือกกรอกเอกสารออนไลน์ได้ทางไฟล์ PDF ออนไลน์ของทางสรรพากร หรือเลือกพิมพ์เอกสารและกรอกอีกทีได้เช่นกัน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกเงินสด

"ระหว่างการรอผลอนุมัติ ควรหยุดใช้เครื่องก่อน เพราะเลขกำกับเอกสารที่ออกโดยเครื่อง POS จะมีการเรียงลำดับอยู่ ถ้าใช้โดยมีการออกเอกสารก่อนการอนุมัติก็จะมีความผิดทางกฎหมายค่ะ"

 

การกรอกเลขรหัสประจำเครื่องในระบบ POSPOS

หลังจากได้รับผลการอนุมัติ เราจะได้รับเลขรหัสประจำเครื่องคิดเงินมา ให้นำไปกรอกในระบบ POSPOS โดยให้กรอก 1 เลขรหัสต่อ 1 เครื่อง หากกิจการของคุณมีหลายเครื่อง หลายสาขา ต้องยื่นขออนุมัติแยกไปตามจำนวนเครื่อง 

เมื่อกรอกและตรวจสอบเอกสารที่ต้องระบุเลขรหัสประจำเครื่องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและติดแถบสติ๊กเกอร์รหัสประจำเครื่อง POS

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์รหัสประจำเครื่อง POS

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์รหัสประจำเครื่อง POS

 


         
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางการเตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสาร ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่อาจจะเรียกขอเอกสารต่างกันออกไป หากเกิดข้อสงสัยทางเราแนะนำให้เตรียมเอกสารให้พร้อมและสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตสรรพากรที่คุณยื่นคำขอได้เลยค่ะ หรือโทรไปที่ 1161 
 

.
.
.

"บริหารจัดการหน้าร้านได้ง่ายด้วย POSPOS"

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
▶️ https://www.pospos.co/register

 
สนใจสั่งซื้อสินค้า
โทร. 081-359-9468
Line id: @pospos
E-mail: support@codemobiles.com