ทำความรู้จักกับใบกำกับภาษี / TAX Invoice 101

5 กุมภาพันธ์ 2019
ทำความรู้จักกับใบกำกับภาษี / TAX Invoice 101
 • ใบกำกับภาษีคืออะไร?
 • VAT คืออะไร?
 • ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท?​
 • ใบกำกับภาษีแบบเต็มและรายละเอียด
 • ใบกำกับภาษีแบบย่อ
 • ใครกันนะเป็นผู้ออก?​


     จริงๆ แล้วใบกำกับภาษี เป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในชีวิตเราเป็นปกติค่ะ อาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยมากสำหรับคนทั่วไป แต่จริงๆ แล้วมีประโยชน์และสำคัญอย่างมากในแง่เอกสาร และเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของคนทำธุรกิจเลยค่ะ จะมีรายละเอียดอะไรบ้างวันนี้ POSPOS จะพาไปทำความรู้จักกับ “ใบกำกับภาษี” กันค่ะ

ใบกำกับภาษี คือเอกสารที่จะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าและบริการ ที่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม

     เป็นเอกสารที่จะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าและบริการของเรา โดยที่ใบกำกับภาษีทำหน้าที่แสดงมูลค่าของสินค้าและบริการนั้น และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งบางครั้ง ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสามารถอยู่ในใบเดียวกันได้ แต่ต้องมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง โดยเอกสารจะสมบูรณ์เมื่ออยู่ในมือของผู้ซื้อพร้อมการส่งต่อสินค้าและบริการแล้ว จึงจะนับว่าเกิดภาษี ที่เป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนดค่ะ

ภาษีมูลค่า คือภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร ที่จัดเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการ

     VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) เป็นภาษีประเภทหนึ่งตาม  ประมวลรัษฎากร ที่จัดเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยทุกวันนี้เราทุกคนต่างจ่าย VAT อยู่ในอัตราคงที่ 7% ซึ่งแบ่งเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7%) โดยที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมายบัญญัติไว้คือ 10% แต่มีกฎหมายพิเศษมาลดไว้ให้ใช้งานอยู่ที่ 7% ในทุกวันนี้ค่ะ 

ใบกำกับภาษีมีหลากประเภท นิยมใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็ม และ ใบกำกับภาษีแบบย่อ

     ใบกำกับภาษีมีอยู่หลายรูปแบบ มีเอกสารอื่นๆ ที่ถือเป็นใบกำกับภาษีได้เหมือนกัน เช่น ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด ใบเสร็จรับเงิน หรือเฉพาะส่วนที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่โดยหลักแล้วเราจะนิยมใช้ ใบกำกับภาษีแบบเต็ม ใบกำกับภาษีแบบย่อ ค่ะ

 

ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบเต็มและรายละเอียดต่างๆ

     ใบกำกับภาษีแบบเต็ม เป็นตัวเอกสารที่จะนำไปใช้สำหรับการลดหย่อนและประกอบเอกสารทางบัญชีต่างๆ จึงต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้องโดยต้องมีข้อมูลดังนี้

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ที่เห็นชัดเจน
 2. ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อที่อยู่ของผู้ขาย
 3. ข้อมูล ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ
 4. เลขที่ใบกำกับภาษี
 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ประมาณ ของสินค้าและบริการ และจำนวนเงิน
 6. แสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. วันเดือนปีที่ออก

    8.1 ระบุสำนักขาย หรือสาขาที่ขาย

    8.2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เฉพาะผู้ซื้อที่อยู่ในระบบ VAT) + และสำนักงานหรือสาขาผู้ซื้อ

 

     ใบกำกับภาษีอย่างย่อ จัดเป็นเอกสารสำคัญเหมือนกันค่ะ สำหรับผู้ประกอบกิจการธุรกิจ “ค้าปลีก” ที่จะต้องให้กับผู้ซื้อของเรา นับตั้งแต่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

     มาทำความรู้จักธุรกิจค้าปลีก คืออะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ  


          1. ธุรกิจในระบบ VAT ที่มีการขายปลีก ให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง เป็นการซื้อไปใช้เองไม่ใช่กรณีขายต่อ เราจะรู้จักกันในรูปแบบ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าแผงลอย ร้านขายของชำ ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

          2.ธุรกิจในระบบ VAT ที่ให้บริการแก่บุคคล อย่างเช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ ร้านซ่อมต่างๆ เป็นต้นค่ะ

 

โดยในใบกำกับภาษีอย่างย่อจำต้องมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ“
 2. ชื่อหรือชื่อย่อ และข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออก
 3. หมายเลขอันดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขเล่ม (กรณีที่มี)
 4. ชื่อ ชนิด ประเภท ประมาณ ของสินค้าและบริการ และจำนวนเงิน
 5. ต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจน “รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว” หรือ “VAT Included”
 6. วันเดือนปี และเวลา ที่ออก

 

ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีตัวเต็ม เรามีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้ เพราะว่าใบกำกับภาษีไม่สามารถนำไปใช้ขอคืนหรือหักออกทางบัญชีได้ หรือกรณีลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบที่มีข้อมูลครบถ้วนเท่านั้นค่ะ

ผู้ทำหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ผู้ทำหน้าที่ออกใบกำกับภาษี ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถออกได้นะคะ เพราะอย่างที่เห็นในรายละเอียดใบกำกับภาษี จะเห็นได้ว่าจะต้องแสดง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบกำกับภาษี “ หมายความว่าเราจะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็น “ผู้ค้าในระบบ VAT” ซึ่งรวมไปถึงการยื่นเรื่องขอใช้เครื่องบันทึกและเครื่องเก็บเงินในกรมสรรพากรท้องถิ่นของสำนักงานและสาขานั้น กรณีที่ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อเช่นกันค่ะ


โดยผู้ที่จะทำการออกใบกำกับภาษี จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่รายได้เกิน 1.8 ล้านบาทค่ะ

 

สุดท้ายนี้หากคุณกำลังเปิดร้านธุรกิจประกอบการ ที่ต้องการจัดการทุกอย่างให้ง่ายยิ่งขึ้น ระบบ POSPOS สามารถจัดให้ได้ภายในระบบเดียวค่ะ ตั้งแต่จัดการหน้าร้านเพื่อจบการขาย การจัดการสต็อกต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการจัดการและดูแลเรื่องใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบไปพร้อมกับการบริหารต่างๆ ระหว่างสาขาและลูกจ้างได้ด้วยคุณเอง POSPOS ช่วยคุณได้ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
http://www.rd.go.th/publish/7051.0.html

https://www.itax.in.th/

.
.
.

"บริหารจัดการหน้าร้านได้ง่ายด้วย POSPOS"

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
▶️ https://www.pospos.co/register

 
สนใจสั่งซื้อสินค้า
โทร. 081-359-9468
Line id: @pospos
E-mail: support@codemobiles.com