คุณสมบัติของระบบ

ระบบ posPOS สามารถใช้งานได้ดังนี้