ERP งานฝ่ายคลังสินค้า (Inventory)

19 กรกฎาคม 2021
ERP งานฝ่ายคลังสินค้า (Inventory)

 

  • ดึงข้อมูลการรับสินค้าโดยตรงจากใบสั่งซื้อ (PO)
  • สร้าง Location ได้หลายระดับ
  • เตรียมส่งของได้ง่าย จากใบสั่งขาย
  • เลือกส่งสินค้าได้ทั้งแบบเต็มและบางส่วนจากใบสั่งขาย
  • บันทึกยอดสินค้า
  • คำนวณต้นทุนของสินค้าในระบบ
  • รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการ
  • ติดตามสถานะสินค้า
  • กำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (Minimum Stock/Safety Stock) และรายงานสรุปเพื่อการสั่งสินค้าเข้าคลัง
  • เชื่อมต่อข้อมูลกับแผนกขาย แผนกจัดซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง